Joystream Testnet Sumer

Yeni versiyon Sumer Duyurusu:

Yaklaşan sürümde oynatma uygulamadan video yüklenmesi, yeni içerik dizini ve Oluşturucu rolü tanıtılıyor.

Sumer nedir ?

Sumer testneti işlevini ve çalışmasını birkaç farklı yolla iyileştirmeyi amaçlayan bir sürümdür. Bu iyileştirmelerin bazıları yüzeyin altında olurken, diğerleri testnet katılımcıları için açıkça görülebilen bazı değişikliklerle sonuçlanacaktır.

Sümer’in ana hedefleri

  • Oynatma ara yüzünden içerik yayınlamayı etkinleştirmek: Sumer, Joystream Player da kanallar ve videolar oluşturma ve yönetme yeteneği sunarak, Antioch testnetinde gerekli olan hantal ve teknik zorlu CLİ ye bağlı sürecin yerini alır.

Şu an için Sumer’i yeni bir zincirde başlatmak gibi bir niyet yoktur, bu nedenle verileri veya bakiyeleri taşımaya gerek kalmayacak.

Ancak katılımcılar, yeni içerik dizini tarafından desteklenmediğinden, videoların çoğunu taşımak mevcut olmadığının farkında olmalıdır. Bir sonraki testnetine yüklemek istediğiniz herhangi bir videonuz varsa, Sumer başlangıcın için bir kopyasını kaydettiğinizden emin olun bunu zamanı gelince yüklemek için.

Yeni Oluşturucu/ Operasyonlar çalışma grubu ilginizi çekiyorsa, lütfen bu yeni role nasıl başvuracağınızı ve katılacağınızı öğrenmek için lansmandan önce Joystream ana sayfasının yardım masası deposuna göz atın.

Sumer ne zaman başlayacaktır ?

Sumer in piyasaya sürülmesi için hala beklenilen çalışmalara dayanarak, yeni testnetin yaklaşık üç hafta içinde piyasaya sürülmesi umuluyor, anca bu tarih değişebilir.

Feragatname

Bu blog gönderisinde bulunan tüm ileriye dönük ifadeler, tahminler ve taahhütlerin son derece belirsiz olduğu, bağlayıcı olmadığı ve doğruluk veya güvenilirlik garantisi verilmediği anlaşılmalıdır. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Joystream, Jsgenesis veya iştirakler, direktörler, çalışmanlar, yükleniciler, hizmet sağlayıcılar veya acentelerin hiçbirinin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur, bu yazının tamamının veya bir kısmının kullanımından veya üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılardan kaynaklanan veya bununla ilişkili ihmal dahil olmak üzere sözleşme veya haksız fiil dahil her türlü talep, masraf veya zarardan sorumluluğu yoktur.

Kaynak:

Daha fazla Türkçe blog yazısı:

Tercüme eden:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store